Juli

22 juli – Comedy Café, Amsterdam (Tickets)

Augustus

11 augustus – Comedy Café, Amsterdam (Tickets)
18 augustus – Comedy Café, Amsterdam (Tickets)
19 augustus – Comedy Café, Amsterdam (Tickets)
26 augustus – Comedy Café, Amsterdam (Tickets)

Wil je Mark Waumans boeken? Stuur een mailtje naar info[at]markwaumans.nl